Pappilanniemen vuodeosaston lyhyellä hoitojaksolla kuntoutetaan ikääntyneitä asiakkaita takaisin omaan kotiin tai palvelutaloon. Vuodeosastolla hoidetaan akuutti-, kuntoutus- sekä tutkimus- ja arviointihoitoa tarvitsevia asiakkaita.

Pappilanniemen vuodeosasto

Asiakkaat tulevat vuodeosastolle lääkärin lähetteellä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ensiavuista, erikoissairaanhoidon vuodeosastoilta, terveysasemilta, kotihoidosta, palvelutaloista ja vanhainkodeista.

Osastolla hoidetaan pääasiallisesti Hattulan kunnan asukkaita. Hoitojaksot voivat olla joko lyhyt- tai pitkäaikaisia. Lyhytaikaisen hoidon perustehtävänä on kuntouttava hoito joko sairaalasta tai kotoa hoitoon saapuville asiakkaille. Osastolla toteutetaan myös intervalli- sekä tutkimusjaksoja. Jatkohoitotilanteissa vuodeosastohoito painottuu sisätautien, kirurgisten alojen, geriatrian ja psykiatrian erikoissairaanhoidon jatkohoitopaikaksi. Osastolla hoidetaan myös saattohoitoa tarvitsevia potilaita.

Hoito osastolla on ympärivuorokautista. Hoito toteutetaan kuntouttavalla ja yksilölähtöisellä työotteella. Kotiutuminen ja sijoitukset tehdään yhteistyössä avoterveydenhuollon ja Hattulan kunnan kotihoidon henkilöstön kanssa.

Vierailuaika osastoilla on joka päivä klo 12 - 18.

Yhteystiedot

Pappilanniemen vuodeosasto
Pappilanniementie 9
13880 Hattula

Palveluvastaava Milja Lundahl
milja.heinio-hanninen@pihlajalinna.fi
050 3745 436

Fysioterapeutti
Pia Jääskeläinen
pia.jaaskelainen@pihlajalinna.fi
050 3439 265 (puhelinaika ma - pe klo 12 - 13)

Vuodeosaston kanslia ja hoitajat
050 3056 892 ja 050 3752 814

Sosiaalipalvelun ohjaaja, potilasasiamies
katja.laakso@hattula.fi
050 5688 480