Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on kansanterveyslain edellyttämää maksutonta toimintaa, joka on jatkumo lastenneuvolassa tapahtuvalle ennaltaehkäisevälle työlle.

Kouluterveydenhuollon ydintehtäviä ovat vuosittain ikäluokille tehtävät terveystarkastukset, terveyden edistäminen, terveysneuvonta ja koulujen terveydellisten olojen seuranta. Kouluterveydenhuollon asiantuntijuus on terveyden edistämistä sekä terveydenhoidollista ja lääketieteellistä osaamista. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisyssä sekä varhaisessa puuttumisessa ja tukemisessa.

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on

  • turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle terve kasvu ja kehitys
  • luoda perusta tasapainoiselle aikuisuudelle
  • tehdä yhteistyötä vanhempien, lasten/nuorten ja muiden toimijoiden kanssa
  • ehkäistä syrjäytymistä, sairauksia, ongelmia, terveyserojen syntymistä = varhainen puuttuminen
  • huolehtia kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä.

Terveystarkastukset

Terveystarkastuksetovat sekä ala- että yläkoululaisilla kerran vuodessa. Laaja-alaiset tarkastukset tehdään 1., 5. ja 8. luokalla sekä lukion 2. luokalla. Lääkäri tapaa lapset alakoulun 1., 5. sekä yläkoulun 8.luokalla. Tarvittaessa koululääkärin voi varata myös muissa asioissa kouluterveydenhoitajan kautta.

Keskeisiä aihealueita terveystarkastuksessa ovat lapsen ja nuoren kasvun ja psykososiaalisen ja fyysisen kehityksen tukeminen, ihmissuhteiden, levon ja vapaa-ajan merkitys, median merkitys terveyden ja turvallisuuden kannalta, ravitsemus, painonhallinta, liikunta, seksuaaliterveyden edistäminen, tupakointi, päihteiden käytön ehkäisy sekä rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Vastaanotot

Alakouluilla terveydenhoitajan vastaanotolle pääsee ennalta sovittuina päivinä. Parolan yläkoulussa ja lukiossa terveydenhoitajan vastaanotolle voi tula ilman ennaltasovittua aikaa koulupäivisin klo 8.30 - 9.30 ja muina aikoina sopimuksen mukaan.

Yhteystiedot

Parolan yläkoulu
Terveydenhoitaja
Sarita Seilonen
sarita.seilonen@pihlajalinna.fi
ja
Suvi Kuivasaari-Hyttinen
suvi.kuivasaari-hyttinen@pihlajalinna.fi
050 309 3997

Parolan alakoulu
Terveydenhoitaja
Mari Johansson
mari.johansson@pihlajalinna.fi
050 366 7704

Juteinikeskus
Pekolan koulu
Nihattulan koulu

Terveydenhoitaja
Kati Virkki
kati.virkki@pihlajalinna.fi
ja
Marjo Juutilainen
marjo.juutilainen@pihlajalinna.fi
050 543 6308