Hattulan terveyspalveluihin kuuluvat hoitajan ja lääkäreiden vastaanotot, laboratoriopalvelut, kuvantaminen, erikoissairaanhoito muutamien keskeisten erikoisalojen osalta, henkisen hyvinvoinnin palvelut, kuntoutus ja apuvälinelainaus sekä suun terveydenhuolto.