Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat Hattulan kunnan alueella opiskelevat toisen asteen (Parolan lukio ja Hämeen ammatti-instituutti Lepaa) ja korkea-asteen (Hämeen ammattikorkeakoulu Lepaa) opiskelijat. Opiskeluterveydenhuollon tarkoituksena on opiskelijoiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen.

Keskeistä opiskeluterveydenhuollossa on terveellisten elämäntapojen ohjaus, raskauden ehkäisyyn ja seksuaaliterveyteen liittyvät asiat, päihteisiin liityvät asiat, henkiseen hyvinvointiin ja opiskeluun liittyvät asiat, rokotusten seuranta ja sairausvastaanotot.

Opiskeluterveydenhuolto toimii yhteistyössä opettajien, kuraattoreiden, opinto-ohjaajien, rehtoreiden ja koulutusohjelmajohtajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat mm. koulupsykologit, psykiatriset sairaanhoitajat sekä sosiaalitoimi. Lisäksi opiskeluterveydenhoitaja osallistuu moniammatillisiin oppilashuoltotyöryhmiin.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on

  • edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä
  • edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
  • järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille
  • huolehtia koko opiskeluyhteisön hyvinvoinnista.

Opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset

Terveystarkastuksiin kutsutaan kaikki lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat, Hämeen ammatti-instituutin Lepaan yksikön ensimmäisen vuoden opiskelijat sekä matkailulukion ensimmäisen vuoden opiskelijat. Lukion toisen vuoden opiskelijoiden terveystarkastuksiin ja poikien kutsuntatarkastuksiin kuuluu myös koululääkärin suorittama tarkastus. Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikössä ensimmäistä vuotta opiskeleville tarjotaan mahdollisuus terveystarkastukseen.

Yhteystiedot

Hamk, Hämeen ammatti-instituutti Lepaa
Terveydenhoitaja
Mari Johansson
mari.johansson@pihlajalinna.fi
050 366 7704

Parolan lukio
Suvi Kuivasaari-Hyttinen
suvi.kuivasaari-hyttinen@pihlajalinna.fi
050 309 3997